Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

WESS bvba

Value Stay

Bureau: Luitberg 1, 1853 Strombeek-Bever

02/899.24.00

bookings@value-stay.be

www.valuestay.be

OND. 0671.676.795


Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden - die van tijd tot tijd zullen worden aangepast - hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze partners) online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina's te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hier mee akkoord gaat. 

Privacy 

valuestay.be neemt hoge ethische richtlijnen in acht en respecteert uw privacy. Voor meer informatie kunt u onze privacy policy lezen. 

Betaling


Elke reservatie is onmiddellijk en contant betaalbaar op het moment van de reservatie, behoudens afwijkend beding expliciet opgenomen in de overeenkomst of offerte.

Bij gebrek aan onmiddellijke betaling van de reservatie dan wel van factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd van 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 75,00 €) als schadebeding.

De Klant zal aanspraak maken noch op kortingen op de prijs, noch op enig retentierecht of verrekening op de betaling van facturen en/of reservaties, tenzij specifiek overeengekomen.

Value Stay behoudt zich het recht voor zonder verwittiging of ingebrekestelling haar prestaties op te schorten ingeval van een onbetaald gebleven reservatie en/of factuur, tevens indien dit prestaties en/of huurovereenkomsten betreft die nog aan het lopen zijn. Value Stay behoudt zich het recht voor om alle goederen die zich in de flats bevinden te weerhouden tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen en de toegang tot de gehuurde flat(s) te ontzeggen.

Aangeboden diensten


Value Stay zal haar diensten steeds naar best vermogen trachten uit te voeren.


Door een reservatie te maken in één van de Value Stay residenties, gaat U een huurcontract aan met Value Stay. Value Stay biedt kamergerelateerde logies en vakantiewoningen aan, dewelke aangemeld of erkend zijn bij of door Toerisme Vlaanderen.


U huurt een kamer, studio of appartement steeds in de staat waarin het zich bevindt. Alle geafficheerde of geadverteerde foto’s zijn louter indicatief en kunnen geen rechten doen ontstaan.


Annuleringsvoorwaarden 


Op de Overeenkomst tussen Value Stay en de Klant kunnen verscheidene annuleringsvoorwaarden toepasselijk zijn, afhankelijk van het door de klant gekozen tarief:


Restitueerbaar tarief (Refundable rate):


U koos voor een flexibel tarief, dit impliceert dat u tot 24u voor aankomst kan annuleren zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. De betaalde reservatiewaarde zal integraal worden teruggestort indien deze reeds betaald werd. Bij een no show is 100% van de reservatiewaarde voor rekening van de Klant en zijn dus annuleringskosten verschuldigd ten belope van 100% van de prijs van de geannuleerde reservatie(s). Value Stay is niet verantwoordelijk voor mogelijke wisselkoersverliezen.


Niet-restitueerbaar tarief (Non-Refundable rate):


U koos voor het goedkoopste tarief, maar dit impliceert dat geen flexibiliteit mogelijk is in de reservatie(s). Het volledige bedrag dient volledig vooruit betaald te zijn opdat uw boeking gegarandeerd kan worden. Bij annulering, wijziging of no show bedragen de annuleringskosten 100% van de prijs van de geannuleerde reservatie(s). 

Annulering, wijzigingen en/of bijboekingen


Elke wijziging, bijboeking of annulering dient steeds schriftelijk per mail doorgegeven te worden aan Value Stay op het e-mailadres bookings@value-stay.be . Deze aanpassingen zijn afhankelijk van beschikbaarheden en slechts definitief na schriftelijke bevestiging door Value Stay. Prijsaanpassingen zijn mogelijk rekening houdende met het op dat moment gangbare tarief.


Het vroegtijdig verlaten van het gehuurde appartement door de huurder ontslaat deze niet van zijn contractuele verplichtingen.


Creditcards


Houdt u er rekening mee dat bij de aanvaarding van uw boeking door Value Stay het verschuldigde bedrag dadelijk op uw creditcard zal worden aangerekend.


De klant dient bij het inchecken de credit card te vertonen die gebruikt werd voor het maken van de reservatie. Zo de klant niet in de mogelijkheid is deze credit card te vertonen of niet de titularis is van deze credit card dient een authorisatieformulier ingevuld te worden door de rechtmatige titularis van de credit card . Indien noch de credit card waarmee de boeking gemaakt is, noch een authorisatieformulier aanwezig is, behoudt Value Stay zich het recht voor een betaling in cash te vragen van de reservatie(s) en de eerdere aanrekening terug te storten.


Wij gebruiken de Secure Socket Layer (

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x